Brand gas

Branden waarbij een gasinstallatie is betrokken.