Gaslek werkzaamheden

Gaslekkages veroorzaakt door uitvoering van werkzaamheden.